Ukrayna Üzerinde Yeniden Boyutlanan Emperyalist Dalaş ve “TC” nin Kapmaya Çalıştığı...

Emperyalist güçler arasında, dünya ölçeğinde süren hegemonya dalaşı ve çatışmalar, Ukrayna ve Rusya arasında ötürülen savaş boruları ile, yeni bir boyut kazanmış durumdadır. Görünürde...

ABD’de Biden Dönemi ve “TC” ile Muhtemel Yaşanacak Olan Ekonomik ve...

3 Kasım 2020’deki yapılan ABD seçimleri, emperyalist sistemin içine düştüğü ekonomik ve siyasal krizden ötürü, tüm dünyaca yakından takip edildi. Bir önceki, 2008’de ki...

Dünya ve Coğrafyamızda Kabaca Genel Siyasi Durum Analizi…

Gericilik, bir sınıf mahareti olarak insanlığın ilerlemesi önünde engel oluşturan en temel çelişkidir. Yıkılması ve tarihin çöplüğüne atılması gereken baş belasıdır ki, kötü olan...

İktidarın Tedavi Seanslarıyla Gelişen Siyasi Süreç ve Devrimci Tutum

Faşist iktidarın şiddetlenen egemenlik sarsıntısıyla ciğerlerinde soluyup yüreğinde yaşadığı panikatak halini ve bu koma hali için öngördüğü tedevi uygulamasını bütünlük içinde tahlil etmek analizin...

‘’Suriye savaşı bitmedi daha fazla dallanıp budaklandı’’

Efrin ve diğer yerlerdeki çatışmalar, Suriye’de savaşın betmediğini; kolay kolay biteceğe benzemediğini; ayrıca Suriye’de durulsa bile Ortadoğu’nun birçok bölgesine dallanıp budaklanacak şekilde yayılabileceğini gösteriyor....

Darbe karşı-darbede sahne: filler tepişince ezilen çimenlerdir!

Yirmi birinci yüzyılın halis buluşu; iyi bir tezgâh! Sanatsal bir kreasyon. “11 Eylül” olarak adlanan emperyalist üretiminin başarılı bir taklidi: Planla; mağdur gördür ve...

IŞİD çetesinin çocuk canlı bomba saldırısı vesilesiyle amaç-araç ilişkisi üzerine!

Amaç-araç ilişkisinde anlayıştan kaynaklanan iki temel bakış açısı veya iki spesifik yaklaşım mevcuttur. Bu iki yaklaşım en keskin karşıtlık içinde olan iki felsefi görüşü...

Proleter devrimcilerin sarsılmaz mücadele iradesi umuttur!

Tarihsel değerde önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Yaşanan sürecin bütünlüklü değerlendirmelerine gazete sayfalarımızda genişçe yer verdiğimizden dolayı tekrara düşmemek babında burada değinmeyeceğiz. Fakat...

Süreç ve görevlerimiz

Türkiye- Kuzey Kürdistan'da savaş tüm boyutlarıyla devam ederken AKP iktidarının kendi iç dalaşları ve iktidar mücadeleleri sonucu gerçekleşen darbe ve sonrasında geliştirilen saldırılar da...

Güç birliği

Demokratik partilerin, sendikaların ve diğer kitle örgütlerinin bir araya gelerek,  Güç Birliği'ne varmış olmaları güzel ve ileri bir adımdır. Bu güç birliği, egemen sınıfların...