Rüzgar Eken İktidar Bu Kez Fırtına Biçecek

Mevcut iktidarın objektif doğru tarifini yapmak yaşanan süreci anlamak ve açıklamak açısından ihtiyaçtır. Sınıf niteliği bakımından diğer gerici sınıf iktidarlarıyla aynı sınıf niteliğinde de...

Emperyalistlerin Bölgesel Paylaşım Savaşları, Dünyamızı Kan Gölüne Çevirmeye Devam Ediyor

Feodal toplumun genel anlamıyla tasfiyesiyle birlikte, yeni üretim ilişkileri, üretim güçleri ve üretim tarzı üzerinde şekillenen kapitalist toplum ve kapitalist toplumun serbest rekabetçi dönemi...

Altı Gerici Partiden Bir Demokratik Blok Çıkmaz!

Proletarya ve geniş halk kitlelerinin çelişki ve sorunları kendi sınıf mücadeleleri ve devrimleriyle çözülebilir. Ne sınıf çelişkileri ve ne de politik mücadele burjuvaziye havale...

Afganistan, Taliban ve Komünistlerin Görevleri Üzerine: Gericiler Arasında Tercih Yapmak Mı,...

Başlık ettiğimiz soruya tek sözle yanıtımız; gericiliklerden hiçbiri diğerine tercih edilmez! Ne emperyalist gericilik ne Taliban gericiliği ne de başka bir gericilik! Gericiliğin her...

Teknolojideki Tuzaklar ve İhbarcılığın Yeni Biçimi

Kontrolü elinde tutan dünyasal erk sahibi egemen güçler dışında (görece dışında), toplumların tüm kesimleri ve bu kesimlerden bütün kişilerin hiçbir özelinin ya da mahrumiyet...

Gündeme Oturan Baskın veya Erken Seçim Karşısında Devrimci Tutum

Neo- liberal sistemin esasta çökmesiyle birlikte, yaşanılan kargaşa ortamında hakim sınıflar iktidarlarını devam ettirebilmek için yeniden yapılanmanın yollarını ararken, ezilen ve sömürülen halklar da...

Ukrayna Üzerinde Yeniden Boyutlanan Emperyalist Dalaş ve “TC” nin Kapmaya Çalıştığı...

Emperyalist güçler arasında, dünya ölçeğinde süren hegemonya dalaşı ve çatışmalar, Ukrayna ve Rusya arasında ötürülen savaş boruları ile, yeni bir boyut kazanmış durumdadır. Görünürde...

ABD’de Biden Dönemi ve “TC” ile Muhtemel Yaşanacak Olan Ekonomik ve...

3 Kasım 2020’deki yapılan ABD seçimleri, emperyalist sistemin içine düştüğü ekonomik ve siyasal krizden ötürü, tüm dünyaca yakından takip edildi. Bir önceki, 2008’de ki...

Dünya ve Coğrafyamızda Kabaca Genel Siyasi Durum Analizi…

Gericilik, bir sınıf mahareti olarak insanlığın ilerlemesi önünde engel oluşturan en temel çelişkidir. Yıkılması ve tarihin çöplüğüne atılması gereken baş belasıdır ki, kötü olan...

İktidarın Tedavi Seanslarıyla Gelişen Siyasi Süreç ve Devrimci Tutum

Faşist iktidarın şiddetlenen egemenlik sarsıntısıyla ciğerlerinde soluyup yüreğinde yaşadığı panikatak halini ve bu koma hali için öngördüğü tedevi uygulamasını bütünlük içinde tahlil etmek analizin...