HDP’nin “Tutum Belgesi” ve Devrimci Bakış!

Türk egemenler sistemi burjuva klikleri arasındaki çatışmaların derinleştiği, her kliğin olası seçim sürecine göre hazırlık yaptığı bir tarihsel kesitte, HDP, aktif siyasal gelişmeler içinde,...

Enternasyonal Proletaryanın Komünist İradesi ve Işığı; Başkan Gonzalo Ölümsüzdür!

Marksist-Leninist-Maoist politik devrim çizgisinin, Peru coğrafyasına uyarlanışının teorik-ideolojik-örgütsel kuramcısı, proleter devrimin Peru’da dalgalanan sancağı, Peru Komünist Partisinin önderi, Halk Savaşının stratejik kumandanı ve savaşçısı...

Günceldeki Popüler Savunular ve Tartışmalar Bağlamında Proleter Devrimci Siyaset ve “Popülizm”...

Popüler savunular dendiğinde kuşkusuz ilk akla gelen “popülizm” tartışmalarıdır. Popülizm kavramı günümüz siyasi analizlerinin ve tartışmalarının odağı haline gelmiştir. Aslında her ne kadar tartışmaların...

Emperyalizm ve Yarı-Feodalizm

Kapitalizmi tanımlarken, genel olarak insanlık tarihinin gelişim seyri içerisinde özel mülkiyetle birlikte ortaya çıkan sınıfsal farklılaşmaların ekonomik, siyasi, kültürel anlamda en derinleşmiş biçimidir diyebiliriz....

Kaypakkaya Çizgisinin Manifest Kopuşu ve 18 Mayıs 73’de Bitmeyen Hesaplaşma!

Güneşin pırıl-pırıl, sımsıcak ve bulutsuz doğması içindi, Kaypakkaya yoldaşın 24 Nisan 72 çıkışı. 18 Mayıs 73 yükselişi ise ufuktaki Güneş’in devrim toprağını kavuran sıcağıydı....

Ermeni-Rum Soykırımının Fermanı, “TC” nin Siyasal-İdeolojik İktidar Çizgisidir!

Kılıç zoru ile gasp etme, fetihçilik, vergilendirme, talan etme, tarihte, dünyanın önemli bir coğrafyasında hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun temel bir egemenlik çizgisidir. Fethettiği tüm...