Mayıs Ayında Özel Olarak Andığımız Şehitlerimiz ve Geldikleri Tarihsel Miras Damar!

Coğrafyamız,bu devrimci tarihi kuşanarak geri kalmadı devrimci çalkantıdan. 71 devrimci çıkışına tırmanan coğrafyamız 68 gençlik hareketi, BPKD’nin etkilerini doğrudan taşıdı. Elbette,Osmanlı dönemi Ermeni sosyalistlerinin...

Hortlatılan ırkçı-milliyetçi tekçilik ve devrimci fırsatlara gebe süreç!

Mesele devrim ile karşı-devrim arasında ise, tüm tercih tereddütsüz olarak devrim lehinedir.  Mesele dost güçlerle bizler arasında ise, ideolojik mücadele zemininde ilkeli proleter siyasettin...

Siyasi iktidar hedefli devrimci çalışma kurumsal bütünlük ve somut planlarla başarıya...

Bir taraftan devrimci pratiği geliştirip devrimci eyleme başvururken, diğer taraftan planlı çalışmalarla gerçekçi görevler yürütüp kurumsal yapımızı güçlendirmeye ağırlık vermeliyiz. Görüldü ki, tarihsel fırsatlar...

Sorun olan rutin devrimcilik, çözüm olan bilinçli devrimciliğin dinamize edilmesidir

Kitleler çeşitli biçimlerde mücadele ve harekette bir dinamizm sergilemekte, Kürt ulusu kıyıma maruz kalmasına karşın muazzam bir direniş sergilemekte, faşist iktidar bir taraftan azgın...

Cevabımız militan devrimci atılım!

AKP-Erdoğan iktidarı nezdinde ceberut devletin örgütlü şiddeti dozunu artırarak devreye girmekte, buna paralel sivil uzantılar da halk kitlelerini kuşatmaktadır. Bu karşı-devrimci hamleye karşı devrimci...

Değiştirme eylemi olarak devrim bilinci!

Devrimin kendisi değiştirme eylemi olduğuna göre, devrimci ve devrimcilik kaçınılmaz olarak değişimi tanır ve değiştirme esasına göre biçimlenir. Duygularla yoğrulmuş nostaljik devrimcilik ise, mantalitesine...

Dil ve düşünce denkleminde güncel bir yaklaşım sorunsalı

Düşünce dile vurur ya da dile yansıyan düşüncedir. Düşünce net ve belirgin değilse dil de belirsiz ve net değildir. Kısacası, kavram ve tanımlamalar çerçevesinde...

72 Nisan Kaypakkaya çıkışı Coğrafyamız devrim tarihi açısından komünist bir manifestodur!

18 Mayıs 1973 Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın düşmanı kendi ininde stratejik olarak yenilgiye uğrattığı ve enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağını dalgalandırdığı stratejik bir günün adıdır....

Mahkûm edilmiş tahripkâr ‘’eleştiri’’ tutumunun yönü ileri değil geriye doğrudur!

Sınıf mücadelesi sadece bilinçli sınıf düşmanlarına karşı mücadeleyle sınırlı değildir. Devrimci mücadele ve yapılara yönelen tahripkâr her davranış, bozguncu her eğilim, yıkıcı ve dağıtıcı...

1915 Ermeni Soykırımı’nın ölüm yolunda bugün Kürtler yürüyor

Tarihsel anlamda, Ermeni soykırımının devrimciler ve komünistler açısından anlamı, tarihin acılarının ortaklaştırdığı ezilen halkların ve mazlum ulusların örgütlü gücüyle, Kürt ulusuna uygulanan bu zulüm...