Tüm Haberler

Şehirlerden Dağlara Mercan Yoldaş -I-

Sizden önce gelir, daha anlamlandıramadığınız geçmişiniz. Siz tam tanımlayamazsanız da sistem küçük gözlerle baktığımız dünyada sık sık önünüze serer gerçekleri. Gece yarısı basılan evinizin alt üst oluşunu, bağırarak sorulan “nerede”, “geldi mi buraya”, “geberteceğiz...

Halkın Günlüğü 21. sayı çıktı

Halkın Günlüğü 21‘nci sayısı “Emperyalist Çelişkiler Derinleşirken Direnişleri Devrimci Mücadeleyle Buluşturalım!” manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal gelişmelerin ele alındığı Halkın Günlüğü’nün 21’nci sayısında yer alan konu başlıkları şöyle; Mafya, Çete ve...

Her Sosyal Bunalım Devrime; Sosyal Demokrasi Karşı Devrime Çalışır!

Hayatın akışı içinde en sık sorulan soruların başında, “Türkiye nereye gidiyor” sorusudur. Sorunun yanlış mı doğru mu sorulduğu da başlı başına bir sorundur. Zira tarihsel olarak herhangi bir toplumun gidiş yönü her zaman ileriye...

Diyalektik ve Tarihi Materyalizmin Temel İlkelerini Kavramak

Diyalektik Materyalizm’i, komünist partinin bilimsel dünya görüşü olarak kabul eder bütün ustalar. Madem ki bu, bütün MLM’lerin ortak paylaştıkları bir anlayıştır, öyle ise ilkelerdeki eksik veya yanlış kavrayışlar üzerinde durmak gerekir. Çünkü, her yanlış...

Ek Bütçe Savaşa ve Sermayeye Kaynak Yaratma Projesidir!

Türkiye-Kuzey Kürdistan ezilen ve sömürülen halkları, ülke çapında derin bir huzursuzluk içinde. Bu huzursuzluk, kopacak olan fırtınayı mayalıyor. Bir ajitasyon argümanı olarak durumu böyle ifade etmiyoruz. Sistemin ekonomik-siyasal krizinin toplum üzerinde enkaza dönüşen ağır...

İç ve Dış Politikada Sürdürülen Çatışma-Savaş Hali, AKP-MHP İktidarının İçinde Bulunduğu Kriz Halinin Somut...

"TC" hâkim sınıflarının yaşadıkları ekonomik ve siyasal kriz derinleşiyor. İç ve dış politikada, temsil ettiği sermayenin çıkarlarına uygun sürecini ele alan AKP-MHP iktidar bloku, "çözüm yaratma", ürettiği siyasal- iktisadi politikalarda toplumun "rızasını alma", ve...

Halkın Günlüğü 20. sayısı çıktı!

Halkın Günlüğü 20‘nci sayısı “Yaşanılan ekonomik-siyasal kriz sistem krizidir burjuva kliklerin iktidar değişimi ile çözülemez!” manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal gelişmelerin ele alındığı Halkın Günlüğü’nün 20’nci sayısında yer alan konu...

Muhataba Sorular!…

Son zamanlarda yaşanan ve hareketimizi hedef alan gerici saldırı mecrasında yeni gelişmeler izlenmektedir. Kanaatimiz şu ki, yaşanan gerici saldırının arkasındaki gölgeler aydınlığın hükmüyle silinirken, açık yüzleriyle perdenin önüne çıkmaya başlamaktadırlar. Bunun tipik bir örneğine...

Nasıl Bir Gerilla, Nasıl Bir Milis Güne Cevap Verebilir?

21.yy’da gerillacılık nedir? Sorusu önemli bir yerde durmaktadır. Her gün kendimize sormamız gereken bir soru olarak orta yerde durmaktadır. Gerillacılık bir biçime, bir alana sıkıştırılmamalıdır. Yani nerede, nasıl bir gerillacılık yürütüleceği reel dünyanın ve...

Tuhaf Reaksiyonlar

Son zamanlarda, yanlış bir teşhisle adına “tartışma” denilen ve aslında anti-komünist yüzünü gizlemeyen birkaç ayaklı bir saldırı kampanyası, her biri diğerinden sorunlu açıklamalar, çağrılar, can güvenliği endişesi üzerine geliştirilen gülünç senaryolar ve demokratik-sosyalist kolektifleri...

Burjuva Cephede Yaşanan Son Gelişmeler ve Siyasi Sürecin Görevleri…

Burjuva klikler arasında ciddi bir çatışma süreci yaşanmaktadır. Bu çatışma iktidar pastasının paylaşılması gibi gerici bir zeminde yaşanırken, genel seçimlerin kazanılmasına dönük biçimlenmektedir. Yoğun, keskin ve hızlı gelişmeler gösteren klikler arası çatışma alenen seçimler...

Yeni Bir Kültür, Yeni Bir Yaşam Yaratmanın Temel Şartı Hedefe Kilitlenmektir!

Bir siyasi hareket, programını yenileyebilmesi veya güncelleyebilmesi için o hareketin kendi iç demokrasisini uygulaması ve tartışmayı doyuma ulaştırması gerekir. Ve politik tartışma süreci mümkün olduğu ölçüde doyuma ulaşır ve hareket içinde çoğunluk oluru alınırsa...

17’ler Katliamı ve Bir Önderliğin Anatomisi…

Partimiz gerçekleştirdiği 1. Kongresiyle köklü adımlar atıp bir dönüm noktasına girerken, düşmanın dikkatlerini bir kez daha üstüne çekmişti. Kısa sürede sağlanan örgütsel toparlanma ve gerilla savaşı başta olmak üzere, Halk Savaşı’nın somut planlaması ve...

MKP’den 17’lere ilişkin açıklama: Komünist Devrim Perspektifi ve Devrimci Savaş Pratiğinde Çağrılaşarak Ölümsüzleşen 17’leri...

Maoist Komünist Parti (MKP) Merkez Komite/Siyasi Büro 2005 yılı Haziran ayında Dersim’de yaşamını yitiren 17’lere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Komünist devrim uğruna silahlı savaş siperlerinde dövüşerek ölümsüzleşen 17 yoldaşımız şahsında Parti 1. Kongre önderliğimizi 17....

“Kurunun Yanında Yaş Yanmamalı” ama Kılıflı-Kılıfsız Gerici Saldırıların da Karşılıksız Kalmayacağı Bilinmelidir!

‘‘Akılsızlar” olduğu sürece, düşman akıllı görünme ve kirli oyunlar oynama olanağına sahip olacaktır. Örgütlü hareketin bu konuda kayda değer bir tecrübesi vardır. Oyun ne kadar kirli ne kadar ustaca sergilenirse sergilensin, bilimsel teori ve...